V75 Solvalla 24 februari
Marres motvals
Här spelar vi mot kollektivet..

V75-1: 6-9-11 (1-3)
V75-2: 1-3-6-7-8-9-10-11-12-13-14 (4-5)
V75-3: 4 Vic de Lux (1-2)
V75-4: 5 Hobby de L’iton (6-3)
V75-5: 6-8-9-11-15 (10-7)
V75-6: 1-9-10-11-14 (15-13)
V75-7: 3-6-7-9-10-11 (4-5)