Örjan Kihlström
Sulkyartist Solvalla
V75 Eskilstuna 9 november

V75-1: 6-7 (2-1)
V75-2: 1-6 (7-8)
V75-3: 5 Milligans´s School. (2-9)
V75-4: 6-11-10-5 (3-2)
V75-5: 2-7-5-6 (4-8)
V75-6: 8-15-9 (4-1)
V75-7: 5-2-9 (6-4)