Ulf Ohlsson
Sulkyartist Solvalla
V75 Eskilstuna 25 januari

V75-1:
V75-2:
V75-3:
V75-4:
V75-5:
V75-6:
V75-7: